Ispășirea limitată


Tema centrală și mesajul central al Scripturilor Vechiului și Noului Testament sunt persoana și lucrarea Domnului nostru Isus Cristos. Moartea lui ispășitoare sau jertfitoare de la cruce este evenimentul marcant al întregii istorii (conform Luca 24: 25- 27; Fapte 8: 32-35; 1 Corinteni 2: 2). Nu la întâmplare până și lumea seculară desparte istoria în raport cu nașterea lui Cristos. Toți oamenii și toate evenimentele sunt înregistrate în istorie fie Înainte de Cristos sau După Cristos. Cristos nu este numai personajul central al Bibliei, ci și al istoriei și al întregii creații. Preocuparea principală și scopul singular al misiunii Fiului lui Dumnezeu a fost lucrarea de ispășire (conform Matei 1: 21; 20:28; Luca 2: 11; 19: 10; 1 Tim. 1: 15; 1 Ioan 4: 14). Caracterul sfânt și plin de adevăr al lui Dumnezeu cere ca păcatul să nu poată fi trecut cu vederea sau ignorat, ci să fie pedepsit prin moarte. De aceea, fie păcătosul suferă pedeapsa morții, fie trebuie găsit un înlocuitor potrivit. Este corect spus că o persoană înțelege Cuvântul lui Dumnezeu în măsura în care înțelege persoana și lucrarea lui Cristos. A fi ignorant cu privire la lucrarea de ispășire a Domnului Isus Cristos înseamnă a fi ignorant cu privire la mântuirea prin har.


Publicat de: 2016

Data publicării:

Nr. de pagini: 111

Traducător: Adrian Bârzu, Cristi Chivu