Aleși în veșnicie


Autorii și predicatorii folosesc adesea cuvintele predestinare și alegere ca sinonime. Totuși, lucrul acesta poate crea confuzie. Predestinarea arată adevărul că Dumnezeu planifică în mod suveran tot ceea ce urmează să se întâmple și aduce cu autoritate la îndeplinire tot ceea ce El Însuși a și rânduit (cf. Romani 11:36). Când vorbim despre acest adevăr facem referire la orice eveniment care se consumă în viața oricărui om și la orice aspect care-l privește pe acela – chiar și cu privire la ultimul fir de păr din cap (cf. Matei 10:30). Versetele numeroase care vorbesc despre faptul că „toate lucrurile” se află sub controlul suveran al lui Dumnezeu nu pot fi adevărate decât dacă predestinarea este reală (cf. Romani 8:28). Alegerea este adevărul cu privire la predestinare aplicat însă doar unui domeniu specific sau unei singure categorii dintre acele „toate” lucruri; vorbim aici despre mântuirea personală. Doctrina alegerii este adevărul cu privire la alegerea suverană a lui Dumnezeu sau hotărârea Lui în vederea mântuirii anumitor indivizi.


Data publicării:

Nr. de pagini: 73

Traducător: Cristi Pavel

Publicat în original sub titlul Chosen in Eternity, la editura New Covenant Media, 5317 Wye Creek Drive, Frederick, MD 21703-6938, SUA, a ministry of Grace New Covenant Church. Tradus și publicat cu permisiune.

Corectură, redactare și editare: Biserica Baptistă Logos, București – www.logosbucuresti.ro.

Tehnoredactare și design pentru edițiile în format electronic: Asociația MAGNA GRATIA – www.magnagratia.org.