Despre noi


Sunt multe lucruri generale care se pot spune despre biserica Logos, însă ceea ce cred că ne defineşte cel mai bine sunt aspectele particulare. Modul cel mai simplu prin care ai putea descrie comunitatea Logos este prin centralitatea Scripturii, a lui Hristos, a harului, a îndreptăţirii prin credinţă şi a slavei Dumnezeului celui viu în contextul întâlnirilor şi părtăşiilor curente.

Sola Scriptura – Numai Scriptura „… Astfel, credinţa vine prin auzire, iar auzirea vine prin Cuvântul lui Cristos.” (Romani 10:17). Credem că Scriptura este autoritatea finală pentru viaţa noastră.
Solus Christus – Numai prin Hristos. „În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer nici un alt nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi!” (Faptele Apostolilor 4:12) „Hoţul nu vine decât ca să fure, să înjunghie şi să distrugă. Eu am venit ca ele să aibă viaţă şi s-o aibă din abundenţă. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun Îşi dă viaţa pentru oi.” (Ioan 10:10, 11) „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tătăl decât prin Mine.” (Ioan 14:6)
Sola Gratia – Numai prin har. „Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă; şi aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu; nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.” (Efeseni 2:8-9) „iar dacă este prin har, atunci nu mai este prin fapte, pentru că altfel harul n-ar mai fi har.” (Romani 11:6)
Sola Fide – Numai prin credinţă. „… şi anume dreptatea oferită de Dumnezeu prin credinţa în Isus Cristos, pentru toţi cei ce cred.” (Romani 3.22) „Este clar că nimeni nu este îndreptăţit înaintea lui Dumnezeu prin Lege, pentru că „Cel drept va trăi prin credinţă”” (Galateni 3:11)
Soli Deo Gloria – Numai pentru gloria lui Dumnezeu. „Aşadar, fie că mâncaţi, fie că beţi sau orice altceva faceţi, să le faceţi pe toate pentru slava lui Dumnezeu.” (1 Corinteni 10:31)

Cu privire la câteva aspecte specifice putem spune că biserica Logos crede în suveranitatea absolută a lui Dumnezeu (implicit în mântuire) şi interpretează Scripturile din perspectiva Teologiei Noului Legământ. Credem că vechiul legământ împreună cu legea mozaică a fost abrogat, după ce Hristos a împlinit tot ceea ce legislaţia veche cerea. Prin viaţa, moartea şi învierea Lui El a împlinit cerinţa Legii.

„Pe de o parte, porunca veche a fost (gk. athetesis – anulată) dată la o parte, deoarece a fost slabă şi fără vreun beneficiu …” (Evrei 7:18) Verbul a anula este forma grecească a verbului athetesis, care este un termen legal ce scoate în evidenţă abrogarea completă a unei porunci. Acelaşi verb apare şi în 9:26: „pentru că atunci El ar fi trebuit să sufere din nou şi din nou de la crearea lumii. Însă El S-a arătat acum, o dată pentru totdeauna, la sfârşitul veacurilor, ca să îndepărteze (athetesis) păcatul prin jertfa Lui.”

Galatenilor Pavel le spune acelaşi lucru. Legea a funcţionat ca un tutore până ne-a condus la Isus. Galateni 3:24-26: „Astfel, Legea a fost îndrumătorul nostru spre Cristos, pentru ca noi să fim îndreptăţiţi prin credinţă. Dar acum, după ce a venit credinţa, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta. În Cristos Isus, voi toţi sunteţi copii ai lui Dumnezeu, prin credinţă.” (Alte texte: 2 Corinteni 3:5-6; 3:7-9; 3:11; Evrei 8:13; 9:13; 12:27, 28)

Una dintre mărturisirile de credinţă istorice pe care o îmbrăţişăm este Prima Mărturisire Baptistă de la Londra – 1644. (pentru vizualizare daţi click)

Vezi Mărturisirea noastră de credinţă sumarizată.

Vezi Constituţia bisericii noastre.

Vezi Legământul bisericii.