„Este greșit să îți dorești viața veșnică, dacă crezi că poți adăuga viața veșnică la ceea ce ai deja. Creștinismul nu este ceva ce poți adăuga la posesiunile tale. Dumnezeu nu are preț. Oricine vrea să intre în cer trebuie să se pocăiască și să se încreadă în ce a făcut Isus; nu în strădaniile lui, în moralitatea lui, în încercările lui, în averea lui.”

Twitter Facebook Google