Veridicitatea și credincioșia lui Dumnezeu


Adevăr

Probabil într-o discuție privată, Pilat îl întreba pe inculpatul, dar nevinovatul Isus, „Ce este adevărul?” În contextul litigiului, Pilat a adresat multe întrebări Mântuitorului, însă aceasta din urmă a rămas celebră. Societatea contemporană – post-adevăr, în care trăim, s-ar putea să nu mai fie interesată, într-un mod autentic, de adevăr odată ce acesta este determinat nu pe criterii obiective, ci pe construcții arbitrare sociale definite de afinitatea subiectivă a comunității. Într-o astfel de cultură relativă, inclusiv cei credincioși ajung la concluzii bizare cu privire la veridicitatea și credincioșia lui Dumnezeu.

Împlinirea finală și completă a tuturor promisiunilor se regăsește în Cuvântul care „S-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr”.

Credincioșia este aspectul care ne înfățișează credibilitatea lui Dumnezeu. În general, când este adusă în discuție credibilitatea este adresată inclusiv veridicitatea acestuia. În timp ce veridicitatea are de-a face cu adevărul afirmațiilor Sale, credincioșia ne întruchipează fidelitatea Acestuia în a le împlini pe toate. Veridicitatea lui Dumnezeu se bazează pe angajamentul Lui neschimbător. Prin promisiuni și prin legăminte, Dumnezeu și-a etalat credibilitatea. Împlinirea finală și completă a tuturor promisiunilor se regăsește în Cuvântul care „S-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr” (cf. Ioan 1:14). De aceea, Dumnezeul Fiul – Isus, nu este doar împlinirea, dar și motivul pentru care credibilitatea lui Dumnezeu a fost dovedită.

Câteva implicații extraordinare ale credincioșiei și veridicității lui Dumnezeu cu privire la viața noastră.

În primul rând, putem să ne încredem în credincioșia lui Dumnezeu pentru că tot ceea ce El spune este adevărat. Dumnezeu spune întotdeauna adevărul. El nu minte niciodată (Titus 1:2), pentru că nu poate (Evrei 6:18).

În al doilea rând, putem să ne încredem în credincioșia lui Dumnezeu, pentru că El Însuși este standardul final pentru adevăr. De ce constituie El standardul final?

  1. Pentru că El, în esența Lui, este adevăr (Ioan 17:17). Adevărul există pentru că Dumnezeu există. Adevărul este dependent de persoana lui Dumnezeu, El constituind sursa oricărui adevăr.
  2. Pentru că Dumnezeu are o înțelegere infinită. Faptul că Dumnezeu cunoaște toate lucrurile și toate direcțiile posibile contribuie la faptul că EL este adevărul final și complet. Ca oameni creați, și mai ales căzuți, nu ne putem imagina ce înseamnă lucrul acesta pentru că noi, tot timpul, ne schimbăm la nivelul cunoașterii noastre. De aceea, atunci când afirmăm că Dumnezeu cunoaște toate lucrurile și că este perfect în înțelegerea Lui înseamnă că afirmăm că El nu greșește niciodată în felul în care percepe și înțelege lumea Lui; tot ceea ce El știe și crede despre creație este o înțelegerea reală și corectă a realității. De fapt, tocmai pentru că putem spune că Dumnezeu știe toate lucrurile infinit de bine, putem spune că standardul adevăratei cunoașteri este în conformitate cu cunoașterea lui Dumnezeu. Dacă ne uităm la lume în modul în care o face Dumnezeu atunci perspectiva noastră va fi una corectă.
  3. Pentru că Dumnezeu nu este predispus să greșească. Dacă ar exista o predispoziție în Dumnezeu pentru greșeală sau posibilitatea de a comite o greșeală, sau de a spune o minciună, atunci ar înceta să fie Dumnezeu.

În al treilea rând, putem să ne încredem în credincioșia lui Dumnezeu pentru că voia Lui nu se schimbă niciodată. Promisiunile pe care Dumnezeu le-a făcut sunt parte a voii Sale. Diversele legi pe care Dumnezeu le-a dat oamenilor, de a lungul timpului, sunt parte a voii Sale. De aceea, putem spune că, atunci când ascultăm de poruncile NT, ascultăm de voia lui Dumnezeu (intitulată voia normativă). Însă există un aspect al voii lui Dumnezeu pe care doar El îl cunoaște. Doar El știe încotro se îndreaptă istoria. Aspectul acesta al voii lui Dumnezeu se bazează pe natura neschimbătoare a lui Dumnezeu (intitulată voia suverană)

În al patrulea rând, putem să ne încredem în credincioșia lui Dumnezeu pentru că El are puterea și abilitatea de împlini orice și-a propus (Isaia 43:13; Psalmul 135:6).

În al cincilea rând, putem să ne încredem în credincioșia lui Dumnezeu pentru că El este Singurul care este bun.

Cum se vede cel mai bine credincioșia cuiva? În cadrul relațiilor. Credincioșia lui Dumnezeu este cel mai bine înțeleasă în contextul relațiilor pe care Dumnezeu le are cu omul. Intrarea păcatului în lume aduce mai multe forme de tensiuni, una chiar cu oamenii, care sunt într-o relație specială cu El, dar care nu sunt întotdeauna credincioși (vezi Romani 3:3-4). În Isus găsim răspunsul la întrebarea „Cum poate un Dumnezeu credincios și drept să locuiască în mijlocul unui popor necredincios și nelegiuit?” În El, care a locuit printre noi „plin de har și de ADEVĂR” am văzut manifestată veridicitatea, credibilitatea și credincioșia Dumnezeului nostru. Dragilor, nu lăsați îngrijorarea (Filipeni 4:6; 1 Petru 5:7), soluțiile voastre păcătoase (1 Samuel 27:1), nemulțumirea sau suspiciunea că Dumnezeu ar putea înșela (Psalmul 77:1) să stăpânească peste inimile voastre! Încredeți-vă în Dumnezeu! El este credincios!