Evanghelia regenerează


Dacă vechea creație a venit în ființă la cuvântul lui Dumnezeu, noua creație vine la viață, de asemenea, la cuvântul lui Dumnezeu. În momentul în care Dumnezeu a creat lucrurile, referindu-ne la vechea creație, Biblia ne spune în Geneza că era nimic și că din din nimic a făcut totul și că toate lucrurile s-au făcut la cuvântul lui Dumnezeu. Ce a făcut creația ca să prindă viață? Absolut nimic. Ce face noua creație ca să prindă viață? Absolut nimic. În vechea creație ni se spune că Dumnezeu a spus și a fost. Iar când citim scrierile pauline, înțelegem că totul a fost concret prin El, prin Isus, care este Cuvântul, așa cum spune Ioan în capitolul 1. În noua creație, Cuvântul se oferă pe Sine, iar Duhul Lui este Cel care regenerează (sau naște din nou) tocmai în urma auzirii Cuvântului – Romani capitolul 10.

Convertirea, în contextul altor religii, înseamnă o schimbare a minții și apoi, bineînțeles, a alianței. Însă nu asta înseamnă convertirea din punct de vedere biblic. Știu că de foarte multe ori se folosește, când se vorbește despre convertire, chiar în contextul nostru evanghelic, celebrul verb grecesc „metanoia”. Însă convertirea din punct de vedere biblic nu este metanoia. Convertirea din punct de vedere biblic este o transformare interioară autentică, puternică, supranaturală, făcută de Dumnezeu. Chiar dacă nu înțelegi pașii prin care se întâmplă lucrul acesta, nu poți nega efectele. Dacă nu înțelegi cum are loc această convertire, această regenerare, această transformare interioară care este una autentică, nu poți însă nega consecințele, lucrurile pe care le produce în viața ta, efectele pe care le are. Include această transformare autentică și o schimbare a minții? Cu siguranță! Dar nu este doar o schimbare a minții și, de aceea, nu poți să spui că este o schimbare a minții. E mult mai mult decât atât. E mult mai mult decât o transformare rațională sau o transformare mistică sau o transformare la nivelul descoperirii. E mai mult decât atât. Un om care are parte de regenerare, un om care are parte de această convertire, de această transformare, are parte de o lucrare supranaturală puternică, autentică, care se produce în el.

Dacă cineva zice: „Eu m-am rugat să-L primesc pe Isus, am ridicat mâna, am hotărât, am mers la biserică”, crezând că lucrul acesta îi asigură viață veșnică, dar fără o transformare a vieții, tuturor acestor oameni le spun că se înșeală. Și aici nu este vorba despre a judeca pe cineva sau a nu judeca; Biblia spune lucrul acesta. În momentul în care un om este regenerat, în momentul în care un om este convertit și există o convertire, o regenerare, o naștere din nou autentică, există niște efecte. Dacă nu vezi efectele nașterii din nou, înseamnă că nu ești născut din nou. Convertirea în Noul Testament, deși implică o schimbare a minții, nu este doar o schimbare a minții, ci o transformare supranaturală a lui Dumnezeu.

Nicu Sotir