Vestea bună a lui Dumnezeu și istoria răscumpărării

Ghid de studiu. Epistola către Romani, partea a 2-a


| Text biblic: Romani | Tematică: Adevărata Evanghelie

Am studiat în prima parte a studiului acestei epistole despre controversele din cadrul comunității creștine din Roma și am văzut cum mândria și natura omului căzut sunt sursa acestora. Neamurile au experimentat mânia lui Dumnezeu fiindcă au batjocorit numele Lui (Romani 1:18-32), iar evreii pentru că au dezonorat numele Lui printre neamuri (Romani 2:24). Statutul special pe care evreii l-au avut în istoria răscumpărării nu i-a ajutat cu nimic, iar realitatea tristă a vechii perioade pre-Hristos este că cei mai mulți dintre aceștia au fost necredincioși.


Publicat de: Biserica Logos București

Data publicării:

Nr. de pagini: 76